kk音标_kk音标发音_kk音标与国际音标对照表_沪江英语

A. Knott根据国际音标(IPA)所编的描述美国英语的发音辞典——A Pronouncing Dictionary of American English (1944,1953)里所用的发音符号,通称KK音标。 KK音标即 www.se52ss.com皇朝视频社区